Festiwal Muzyczny w Kutnie 2012Festiwal Muzyczny w Kutnie 2012  
  • box
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012

dr Jarosław Domagała - fortepian
 

Jest dyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie.

Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie fortepianu. Posiada stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dysertację doktorską obronił na Jarosław DomagałaWydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest członkiem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Towarzystwa Naukowego Płockiego. Prowadzi ożywioną działalność naukową. Jest autorem 60 publikacji, w których przedstawia różnorodne aspekty kultury muzycznej i edukacji artystycznej. Publikacje zamieszcza w cenionych pismach naukowych, był m.in. redaktorem naczelnym „Rocznika Gostynińskiego – regionalnego pisma naukowego”.

W latach 2004-2010 był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli szkolnictwa artystycznego.

Posiada duże doświadczenie artystyczne. Jako akompaniator współpracował z cenionymi artystami i zespołami, towarzyszył m.in.: Joannie Rawik, Halinie Frąckowiak, Jackowi Wójcickiemu, Wojciechowi Siemionowi, Jerzemu Zelnikowi, Andrzejowi Niemirowiczowi, Annie Jeremus-Lewandowskiej, Grażynie Flicińskiej-Panfil, Wiesławowi Bednarkowi, Agnieszce Mikołajczyk, Annie Lubańskiej, Krzysztofowi Marciniakowi, Andrzejowi Kalininowi. Był akompaniatorem podczas Mistrzowskich Kursów Wokalnych prof. Teresy Żylis-Gary. Był korepetytorem i akompaniatorem w Teatrze Wielkim w Łodzi, odbył także staż zawodowy w Niemczech.

Koncertował jako solista i akompaniator w wielu krajach europejskich, m.in.: Niemczech, Holandii, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Francji, Norwegii, Czechach, Słowacji, Serbii, Ukrainie, Chorwacji i Hiszpanii. Dokonał kilku nagrań muzycznych, towarzysząc w charakterze akompaniatora solistom i chórom. W dowód uznania za szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień, m.in.: Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Prezydenta Miasta Kutna, Prezydenta Miasta Płocka.
Festiwal Muzyczny w Kutnie
  © V Letni Festiwal Muzyczny
      Stronę wykonał Netstar Kutno
Logowanie administratora stronyMapa stronyLogowanie administratora strony