Festiwal Muzyczny w Kutnie 2012Festiwal Muzyczny w Kutnie 2012  
  • box
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2012

Halina Lorkowska prof. AM

 
Profesor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych, historyk, teoretyk muzyki. Studia (dyplom z wyróżnieniem) ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Studia doktoranckie odbyła w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Halina LorkowskaChopina w Warszawie. Pracę doktorską obroniła w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego prowadzi wykłady z historii muzyki XX i XXI wieku oraz seminaria prelekcji i krytyki muzycznej. Bierze udział w konferencjach naukowych, ma na swoim koncie kilkadziesiąt referatów, wiele z nich ukazało się drukiem. Wygłasza wykłady dla różnych środowisk, współpracuje z Uniwersytetem III Wieku.

W wydawnictwach miasta Poznania i innych ukazują się jej publikacje m.in.: Kształty muzyki, Warszawa 1998 r.; Muzyka w Teatrze Polskim, w Poznaniu 1875-1920, Poznań 2005 r.; współautorstwo – Sztuka chóralnego śpiewu, Warszawa 1998. W wydaniach zbiorowych zamieszcza artykuły i eseje m.in.: Świat poezji dziecięcej muzyką ożywiony w twórczości Andrzeja Koszewskiego [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego nr 13, Bydgoszcz 2000 r.; Jak Ignacy Jan Paderewski w Poznaniu koncertował [w:] Homines, Ars et Scientia, Poznań 2000 r.; U źródeł Pro Sinfoniki. Koncepcje edukacji artystycznej prof. Floriana Dąbrowskiego [w:] Res Facta Nova nr 7, Poznań 2004 r.; Henryk Opieński i przyjaciele. Poznańskie lata artysty [w:] Muzyka i jej konteksty, Poznań 2006 r.; Na kurpiowską nutę. Jak Karol Szymanowski i Roman Maciejewski śpiewali pieśń „Panie muzykancie” [w:] Roman Maciejewski twórca charyzmatyczny Poznań-Warszawa 2010 r.

Przez wiele lat współpracowała jako prelegent i publicysta muzyczny (artykuły programowe w zeszytach muzycznych) z Młodzieżowym Ruchem Miłośników Muzyki Pro Sinfonika. Obecnie prowadzi koncerty m.in. w ramach cyklu Letnie Koncerty Ratuszowe oraz Międzynarodowego Festiwalu Sacrum non Profanum w Trzęsaczu.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za długoletnią służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, srebrnym medalem Towarzystwa im. H. Cegielskiego Labor omnia vinci.

Od 1 września 2005 roku pełniła w Uczelni funkcję Prorektora ds. artystycznych i naukowych oraz Prezesa Fundacji Akademii Muzycznej w Poznaniu. W dniu 2 kwietnia 2012 roku prof. AM dr Halina Lorkowska wybrana została na stanowisko Rektora poznańskiej Akademii Muzycznej na kadencję 2012-2016.
Festiwal Muzyczny w Kutnie
  © V Letni Festiwal Muzyczny
      Stronę wykonał Netstar Kutno
Logowanie administratora stronyMapa stronyLogowanie administratora strony